1. Home
  2. Docs
  3. Trợ giúp
  4. Cấu hình tổng đài
  5. Số nội bộ

Số nội bộ

Số nội bộ là địa chỉ (điểm đến) của từng nhân viên, dùng để xác định vị trí của nhân viên đó trong hệ thống tổng đài. Vì thế, nhân viên có thể gọi nội bộ cho nhau bằng cách nhấn phím gọi thẳng đến số này.

Mặc định khi nhân viên được tạo sẽ được hệ thống cấp cho 1 số nội bộ không trùng nhau.

Mỗi số nội bộ có trạng thái hoạt động riêng. Trạng thái này mang ý nghĩa cho phép nhân viên kết nối đến tổng đài của doanh nghiệp. Nếu trạng thái tắt nghĩa là nhân viên đó không thể kết nối được với tổng đài (mọi hoạt động gọi đi và nhận cuộc gọi sẽ bị tắt) trên mọi nền tảng kể cả IPPhone

Số nội bộ không có cấu hình gì khác ngoài bật tắt hoạt động tổng đài. Chính vì thế khi cuộc gọi đến số nội bộ, người dùng không thể cấu hình kịch bản sau đó (chuyển tiếp đến địa chỉ khác khi số nội bộ này không nghe máy hoặc không trực tuyến) cũng như cài đặt nhạc chờ khi cuộc gọi đến số nội bộ.

So Noi Bo