1. Home
  2. Docs
  3. Trợ giúp
  4. Cấu hình tổng đài
  5. Nhóm bên ngoài

Nhóm bên ngoài

Về cơ bản nhóm bên ngoài chính là nhóm nội bộ, chỉ khác nhau ở thành phần trong nhóm. Nhóm bên ngoài chứa các số điện thoại bên ngoài, các số này có thể là số di động hay số điện thoại cố định

Điều kiện bắt buộc để nhóm bên ngoài hoạt động được chính là đầu số gọi ra, đầu số này phải đáp ứng

  1. Gọi đi thành công đến các số trong nhóm

  2. Nếu doanh nghiệp đang ở gói trải nghiệm, các số ở nhóm ngoài phải đáp ứng yêu cầu của gói

Nhom Ben Ngaoi

Khi cuộc gọi chuyển đến nhóm bên ngoài, những số điện thoại thuộc nhóm sẽ nhận được cuộc gọi đến từ đầu số thuộc cấu hình, ngoài ra sẽ không biết được bất cứ thông tin nào khác từ người gọi

Vd Nhóm ngoài bao gồm số 0844441909 với cấu hình số tổng đài 02727777787.

Khách hàng có số điện thoại 0909789846 => 02727777787 sau đó chuyển đến nhóm ngoài. Lúc này 0844441909 sẽ thấy được cuộc gọi từ 02727777787 gọi mà không hề biết được thông tin 0909789846

Để biết được số điện thoại nào gọi đến tổng đài, bạn có thể bật cấu hình “Gửi tin nhắn thông báo số gọi đến” ở cấu hình nâng cao. Lúc này số điện thoại thuộc nhóm ngoài sẽ nhận được tin nhắn khi cuộc gọi kết nối

Tin nhắn có dạng

  1. (OMICall) Ban da bi nho 1 cuoc goi tu so 0909789846 vao luc 19:09 19/09/2019. Vui long kiem tra va lien he lai

  2. (OMICall) Ban vua nhan cuoc goi tu so 0909789846.

.

Nhom Ben Ngaoi 01