1. Home
 2. Docs
 3. Trợ giúp
 4. Cấu hình tổng đài
 5. Danh sách đầu số

Danh sách đầu số

Đây là nơi chứa tất cả thông tin đầu số thuộc doanh nghiệp của bạn. Tại đây bạn có thể xem được thông tin:

 • Nhà cung cấp đầu số (nhà mạng)

 • Số thuê bao

 • Hạn sử dụng của đầu số

 • Cấu hình gọi ra của đầu số

 • Cấu hình nhận cuộc gọi của đầu số

 • Trạng thái hoạt động của đầu số (Bật / tắt)

Danh Sach Dau So 1

Tại màn hình chi tiết 1 đầu số bạn có thể cấu hình riêng từng tính năng của đầu số bao gồm

 • Bật tắt hoạt động chung của đầu số

 • Cấu hình Cho phép gọi ra (quy định nhân viên nào được sử dụng đầu số này)

 • Cấu hình Tiếp nhận cuộc gọi (cho phép đầu số nhận được cuộc gọi thông qua từng kịch bản cụ thể)

Danh Sach Dau So 2

Cấu hình Cho phép gọi ra cho phép phân quyền sử dụng đầu số cho nhân viên hoặc nhóm nội bộ cụ thể trong doanh nghiệp

Danh Sach Dau So 3

Cấu hình Tiếp nhận cuộc gọi sẽ quyết định đầu số của bạn có nhận được cuộc gọi hay không bằng cách gán kịch bản cụ thể cho đầu số

Tại đây, bạn có thể cấu hình kịch bản theo từng ngày (từ thứ 2 đến chủ nhật), từng khung giờ khác nhau. Ngoài ra có thể cấu hình theo ngày đặt biệt trong năm (Lễ 2/9, lễ 30/4 …)

Danh Sach Dau So 4