1. Home
  2. Docs
  3. Trợ giúp
  4. Các lỗi tổng đài thường gặp và cách khắc phục
  5. Tôi không thể thực hiện cuộc gọi trên Softphone

Tôi không thể thực hiện cuộc gọi trên Softphone

  • Không thể thực hiện cuộc gọi đi

  • Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức

Nguyên nhân

Để thực hiện cuộc gọi đi, tài khoản của bạn phải được gán 1 đầu số SIP có thể gọi được. Nếu không thực hiện được cuộc gọi có thể do:

  • Đầu số chưa được nhà mảng trỏ về địa chỉ tổng đài OMI

  • Đầu số chưa được gán vào tài khoản tổng đài: Mặc định khi tạo, tài khoản sẽ không được gán đầu số. Bạn có thể thực hiện hành động gán này bằng cách đăng nhập OMI và nhấn vào button Gọi, sau đó chọn đầu số bạn muốn gán.

  • Đầu số bị thu hồi: đầu số sẽ được gỡ ra khỏi nhân viên do Bật tắt hoạt động đầu số hoặc Hết hạn sử dụng

Cách khắc phục

Đăng nhập OMI và nhấn vào button Gọi, sau đó chọn đầu số bạn muốn gán.

Nếu đã thực hiện như trên mà vẫn không gọi được, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH