1. Home
  2. Docs
  3. Trợ giúp
  4. Các lỗi tổng đài thường gặp và cách khắc phục
  5. Tài khoản của tôi không thể kết nối được với tổng đài

Tài khoản của tôi không thể kết nối được với tổng đài

Cách khắc phục
  • Đối với tài khoản trả trước, đảm bảo số dư luôn lớn hơn 0

  • Đảm bảo tất cả các số nội bộ đều đang bật hoạt động

Nếu đã đáp ứng yêu cầu trên mà vẫn không kết nối được, vui lòng truy cập https://ipv4.icanhazip.com/ để lấy IP Public, sau đó gửi cho đội ngũ kĩ thuật để kiểm tra trường hợp này