1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Tính năng Tag/Note Sau Khi Gọi

Tính năng Tag/Note Sau Khi Gọi

Tag Note Sau Khi Goi

Tính năng Tag / Note:

  • Sau mỗi cuộc gọi đều có khoảng trống để chú thích ngay khi kết thúc
  • Dễ dàng tổng kết lại quá trình trao đổi với khách hàng, và ghi chú cho quản lý hoặc nhân viên CSKH tiếp theo.