1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Tích hợp Omi Live Talk

Tích hợp Omi Live Talk

Tích hợp Omi Live Talk

Tích hợp Omi Live Talk

Định tuyến Chat tự động: Chuyển Chat đến agent theo nhiều luật: xoay vòng, kỹ năng của agent, gặp gần nhất, người phụ trách,…

Gửi ảnh/file khi chat: Cho phép agent/khách hàng gửi ảnh, file dạng (pdf, word, excel, zip, png,…) trong khi đang Chat

Báo cáo: Báo cáo tổng quan và chi tiết về lịch sử Chat: Số lượng Chat, số lượng Chat nhỡ, thời gian trả lời trung bình,…

Quản lý & giám sát lịch sử Chat: Giám sát viên có thể quản lý, theo dõi thời gian thực việc Chat của agent với khách hàng

Phiếu ghi: Tạo phiếu ghi cho mỗi hội thoại chat. Tạo phiếu ghi chat nhỡ nếu agent không tiếp nhận

Sử dụng online trên Internet, hỗ trợ đa nền tảng: Web, IOS, Android,..

Liên kết (Liên kết với những mạng xã hội khác như Skype, Facebook…)