1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. SMS Brandname

SMS Brandname

Website Softphone

Ứng Dụng Nghe – Gọi trên Trình Duyệt Website:

  • Nghe gọi dễ dàng trên PC, Laptop mà không cần dùng điện thoại bàn
  • Chất lượng ổn định, chỉ cần có internet là có thể sử dụng
  • Quản lý cuộc gọi, khách hàng, nhân viên trên cùng một hệ thống cực kì tiện lợi