1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Phễu khách hàng

Phễu khách hàng

Tính năng phễu cho phép doanh nghiệp quản lí khách hàng theo những thuộc tính nhất định. Doanh nghiệp có thể tự tạo riêng cho mình nhiều bộ thuộc tính khách hàng khác nhau, tùy ý đặt tên thuộc tính đó

Bạn có thể tạo phễu bằng cách truy cập Cấu hình / Khách hàng / Phễu

Mỗi phễu cho phép tạo tối đa 7 thành phần

Pheu 01

Truy cập trang Chỉnh sửa khách hàng để tiến hành gán phễu cho khách hàng (không giới hạn số lượng phễu được gán)

Tính năng gán phễu hàng loạt (gán nhiều khách hàng 1 lúc) sẽ sớm ra mắt

Pheu 02

Xem tổng quan danh sách khách hàng theo Phễu bằng cách truy cập Khách hàng / Phễu

Các tính năng có thể sử dụng:

  • Kéo thả khách hàng theo cột

  • Xem thông tin khách hàng (thẻ tag, nhóm khách hàng, ngành kinh doanh)

  • Sử dụng bộ lọc khách hàng hoặc tìm kiếm

Pheu 03
Tags