1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Mobile App Softphone

Mobile App Softphone

Mobile App Softphone

Ứng dụng di động hỗ trợ Nghe – Gọi:

  • Sử dụng tiện lợi trên Smartphone mà không cần dùng máy tính hoặc điện thoại bàn.
  • Hỗ trợ tốt trên các HĐH: Android và iOS
  • Chỉ cần có 3G/4G hoặc WiFi là có thể sử dụng được, có thể Tag/Note ghi chú như trên PC