1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Miễn Phí Gọi Nội Bộ

Miễn Phí Gọi Nội Bộ

Mien Phi Goi Noi Bo

Gọi nội bộ:

  • Các phòng ban hoặc các chi nhánh trên toàn quốc có thể gọi cho nhau hoàn toàn miễn phí
  • Dễ dàng trao đổi thông tin nội bộ mà lại vô cùng bảo mật
  • Hệ thống dùng chung trên nền tảng đám mây nên mọi thông tin sẽ được chia sẻ với nhau trên hệ thống