1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Máy Nhánh

Máy Nhánh

Tinh Nang Phan Chia Nhanh May

Tính năng phân chia máy nhánh:

  • Một đầu số tổng đài có thể phân ra vô số máy nhánh khác nhau
  • Không giới hạn vị trí địa lý, và không cần lắp đặt, hoặc đi đường dây
  • Chỉ cần có kết nối internet là có thể sử dụng máy nhánh tổng đài
  • Rất thích hợp cho các công ty có nhiều văn phòng trên toàn quốc
  • VD: Nhấn 101 gặp phòng Marketing, nhấn 102 gặp phòng Sale…


Dùng Thử