1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. IVR – Trả lời tự động

IVR – Trả lời tự động

Ivr Tra Loi Tu Dong

Tính năng IVR – Trả lời tự động:

  • Trả lời tự động và chuyển hướng cuộc gọi đế bộ phận liên quan
  • Bằng các thao tác nhấn phím trong cuộc gọi để kết nối với hệ thống
  • VD: Phím 1 gọi đến Phòng Sale, Phím 2 gọi đến Phòng Kỹ Thuật…