1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyen Tiep Cuoc Goi

Tính năng chuyển tiếp cuộc gọi

  • Chuyển tiếp cuộc gọi qua điện thoại cá nhân của nhân viên, nếu toàn bộ máy nhánh không online
  • Dễ dàng nghe – gọi qua điện thoại cá nhân thông thường mà không sợ lỡ cuộc gọi
  • VD: Trường hợp không có 3G, WiFi, hoặc di chuyển nhiều, thì có thể chuyển tiếp cuộc gọi qua di động.