1. Home
 2. Docs
 3. Tính năng
 4. Cấu hình thuộc tính khách hàng

Cấu hình thuộc tính khách hàng

Tính năng cho phép Doanh nghiệp có thể cấu hình tự do các trường thuộc tính của khách hàng theo mong muốn

Bạn có chỉnh sửa bằng cách truy cập Cấu hình / Khách hàng / Thuộc tính khách hàng hoặc Truy cập Cấu hình thuộc tính khách hàng ở màn hình Danh sách khách hàng

Phiên bản hiện tại cho phép chỉnh sửa bộ thuộc tính Mặc định hoặc thao tác nhanh ở ngoài Danh sách khách hàng

Cauhinh Thuoc Tinh 01

Tại màn hình Chỉnh sửa Thuộc tính khách hàng, bạn có thể

 • Thay đổi vị trí các trường bằng cách click vào biểu tượng 3 gạch

 • Xóa trường mình không mong muốn có bằng cách click vào biểu tượng dấu X

 • Chỉnh sửa các trường mặc định bằng cách click vào ô thuộc tính cho phép chỉnh sửa

 • Thêm ô thuộc tính mới bằng cách click vào Thêm thuộc tính

Cauhinh Thuoc Tinh 02

Ở màn hình thêm trường có 7 kiểu thuộc tính bạn có thể thêm

 1. Hộp kí tự

 2. Đoạn văn bản

 3. Danh sách tùy chọn

 4. Ô chọn (duy nhất)

 5. Ô chọn (nhiều giá trị)

 6. Thời gian

 7. Trường tùy chỉnh (trường duy nhất trong 1 bộ thuộc tính khách hàng)

Cauhinh Thuoc Tinh 03

Ví dụ: Thêm trường Chứng minh nhân dân trong bộ thuộc tính khách hàng

Cauhinh Thuoc Tinh 4

Ví dụ: Thêm trường Giấy tờ tùy thân trong bộ thuộc tính khách hàng. Giấy tờ này chia ra thành 3 loại :

 1. Chứng minh nhân dân

 2. Sổ hộ khẩu

 3. Bằng lái xe

Cauhinh Thuoc Tinh 5

 

 • Tên trường và Gợi ý nhập: có thể nhập tự do

 • Kiểu dữ liệu:

  1. Không dùng không áp đặt dữ liệu nhập, có thể nhập tự do

  2. Kí tự [0-9] chỉ cho phép nhập số từ 0 đến 9

  3. Kí tự [A-Z] chỉ cho phép kí tự in hoa

  4. Kí tự [a-z] chỉ cho phép kí tự in thường

  5. Kí tự [A-Z a-z] chỉ cho phép kí tự in hoa và in thường

  6. Kí tự [A-Z a-z 0-9] chỉ cho phép kí tự in hoa, in thường và số từ 0-9

 • Giới hạn kí tự (0 = không giới hạn): cho phép giới hạn số lượng kí tự nhập vào

 • Dữ liệu bắt buộc: bắt buộc nhập khi lưu lại khách hàng

 • Bao gồm nhãn cho hộp kí tự: cho phép tạo nhãn cho từng giá trị nhập vào