1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Báo Cáo Real-Time

Báo Cáo Real-Time

Bao Cao Real Time

Tính năng báo cáo Real-Time

  • Mọi cuộc gọi đều được lưu trữ và báo cáo thời gian thực, giúp kiểm soát chặt chẽ hơn
  • Dễ dàng báo cáo chi phí hàng tháng, đối soát hoặc xuất hóa đơn
  • Quản lý Sale và TeleSale một cách thông minh và vô cùng tiện lợi