1. Home
  2. Docs
  3. Tính năng
  4. Auto Voice

Auto Voice

Cuoc Goi Tu Dong

Tính năng Auto Voice (Gọi tự động)

  • Dễ dàng tạo hàng ngàn cuộc gọi đến tệp khách hàng một cách tự động và đặt lịch sẵn.
  • Phù hợp cho việc xác nhận đơn hàng, nhắc lịch hẹn, quảng bá và chăm sóc khách hàng.
  • VD: Tiki hay Lazada thường có các cuộc gọi tự động để xác nhận đơn hàng, nhấn phím 1 để giao, phím 2 để hủy…