1. Home
  2. Docs
  3. Khác
  4. Lưu ý đầu số Mobile SIP

Lưu ý đầu số Mobile SIP

Đối với đầu số Mobile SIP mạng Viettel, sẽ không call được đến 1 số trường hợp sau:

  1. Số Viettel dạng Call Forward

  2. Số Viettel khác cũng sử dụng dịch vụ Mobile SIP

  3. Số Viettel Voice mail

  4. Số Viettel bị thuê bao

=> Tất cả các trường hợp trên, khi thực hiện cuộc gọi sẽ đều bị ngắt cuộc gọi.

Đối với đầu số Mobile SIP mạng Vinaphone: sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến số Mobile SIP Vinaphone khác.

Đối với đầu số Mobile SIP mạng Mobifone:

  1. Thực hiện cuộc gọi đến thuê bao Viettel, Vinaphone bị tắt máy vẫn có thông báo bình thường.

  2. Thực hiện cuộc gọi đến thuê bao Mobifone tắt máy thì không có thông báo, sẽ có hồi chuông tút tút dài.