1. Home
 2. Docs
 3. Khác
 4. Hướng dẫn tích hợp đối tác
 5. Tích hợp KiotViet

Tích hợp KiotViet

1. Cung cấp các thông tin từ KiotViet cho OMICALL
 
 1. Truy cập KiotViet với tài khoản quản trị

 2. Cài đặt >> Thiết lập kết nối API

 3. Tạo mã truy cập và mã bảo mật kết nối từ KiotViet, cung cấp cho OMI các thông số

  a. Tên kết nối

  b. Client ID

  c. Mã bảo mật

2. Thêm Plugins gọi điện OMICALL trên KiotViet
 

Thêm OMICALL vào trình duyệt Google Chrome và gọi điện trên KiotViet

Tải ở đây

 1. Đăng nhập OMICALL trên Chrome – Extensions

Tich Hop Kiotviet
Tich Hop Kiotviet 1