1. Home
 2. Docs
 3. Khác
 4. Hướng dẫn tích hợp đối tác
 5. Tích hợp GetflyCRM

Tích hợp GetflyCRM

Mở cấu hình tổng đài OMICALL trên GetflyCRM
 
 • Truy cập : https://<domain getfly>.getflycrm.com/

 • Vào Cài đặt >> Phân quyền, và mở cấu hình Call Center với tài khoản

Tich Hop Getfly 1
 • Sau khi mở Call Center, bạn sẽ thấy nút gọi ở góc dưới cùng bên phải

 
Tich Hop Getfly 2
2. Cấu hình liên kết OMICALL trên GetflyCRM
 • Vào Cài đặt > Call Center

 • Điền các thông tin của OMICALL trên Getfl

Tich Hop Getfly 3

 

 • Domain : Là domain tổng đài trên OMICALL

 • URL Call : Giá trị https://public-v1-stg.omicall.com

 • API Key : Khởi tạo API key của doanh nghiệp trên OMICALL

 

Tich Hop Getfly 4
3. Cấu hình số máy lẻ cho từng nhân viên trên Getfly
 
 • Trên Getfly : Tài khoản >> Quản lý người dùng

 • Nhấn chỉnh sửa 1 nhân viên

Tich Hop Getfly 5

 

 • Thông tin số máy lẻ , mật khẩu được lấy từ OMICALL

 • Cấu hình >> Tổng đài >> Số nội bộ.

 

Tich Hop Getfly 06
 • Sau bước này xong, bạn có thể thực hiện gọi vào , gọi ra.
4.Cấu hình lấy danh sách lịch sử cuộc gọi từ OMI về Getfly
 

– Sau khi kết thúc cuộc gọi, OMI sẽ gửi lịch sử cuộc gọi qua Getfly, và hiển thị trong màn hình. CSKH >> Call Center. – Để nhận log lịch sử cuộc gọi từ OMI qua Getfly.

Tich Hop Getfly 07
 • Lịch sử cuộc gọi trên Getfly
Tich Hop Getfly 08