1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn
 4. Tích hợp Omi Live Talk

Tích hợp Omi Live Talk

Để tích hợp Omi Live Talk vào trang web của mình, bạn vui lòng đăng nhập OMICRM bằng tài khoản chủ doanh nghiệp

Đi đến tab Tích hợp / Live Talk. Nhấn vào icon Cấu hình và chọn tab Giao diện & Tích hợp

Tại đây, vui lòng đảm bảo bạn đã hoàn tất việc cấu hình Omi Live Talk:

 • Yêu cầu dữ liệu (cấu hình dữ liệu khách hàng bắt buộc nhập để sử dụng)

 • Tính năng (bật tắt hiển thị tính năng ở Live Talk)

 • Tiêu đề khung thông tin

 • Mô tả khung thông tin

 • Bố cục – vị trí nút

 • Tùy chọn hiển thị

 • Nút bắt đầu (cấu hình giao diện của các nút Live Talk)

 • Bộ phận tiếp nhận (Bật tắt tự động chọn bộ phận tiếp nhận)

 • Danh sách tên miền cho phép (giới hạn hiển thị ở tên miền cụ thể, nếu không giới hạn, vui lòng không nhập giá trị)

 • Liên kết (Liên kết với những mạng xã hội khác như Skype, Facebook…)

  Sao chép đoạn mã của bạn ở phần Giao diện & Tích hợp

  Sao chép đoạn mã của bạn ở phần Giao diện & Tích hợp

  Đoạn script có nội dung như sau, trong đó yourdomain chính là domain tổng đài của bạn

  <script id=”omiWidgetScript” type=”text/javascript” src=”https://minio.infra.omicrm.com/widget/click2call.js#domain=yourdomain;”></script>

  Copy đoạn script trên và nhúng vào mã nguồn trang web của bạn ở vị trí sau thẻ </body>

  Vị trí nhúng đoạn script

  Vị trí nhúng đoạn script

  Để trải nghiệm nhanh chóng, bạn có thể truy cập đường dẫn sau và chèn đoạn script sau thẻ </body> và nhấn nút Run

  https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtm

  Giao diện Omi Smartchat sau khi đã tích hợp

  Giao diện Omi Smartchat sau khi đã tích hợp